Weginfrastructuur

E233 Meppen - Cloppenburg

In 2007 is het de verdubbeling van de N37 naar A37 tussen het knooppunt Holssloot en de A31 gerealiseerd. De E233 is op Duits grondgebied echter nog niet af. Samen met onze medeoverheden in Duitsland zetten wij ons in om het gedeelte van de E233 tussen de A31 bij Meppen en de A1 bij Cloppenburg uit te voeren als een twee keer tweebaans autosnelweg. Verwacht wordt dat de eerst schep in 2016 de grond in kan en de verdubbeling in 2020 gereed zal zijn.

N34 Emmen – Coevorden – Hardenberg

De provincies Drenthe en Overijssel werken aan de ombouw van de N34 tot volwaardige stroomweg (100 km/u). Daartoe worden diverse kruisingen ongelijkvloers gemaakt, zoals het knooppunt bij Emmen-Zuid met de N391. 

Rondweg Emmen - N391

De gemeente Emmen en de provincie Drenthe werken samen aan het inrichten van de N391 als volwaardige stroomweg. Op dit moment voldoet het wegbeeld van de N391 echter niet aan de inrichtingseisen van een stroomweg: er zijn te veel aansluitingen en de weg- en bermbreedte is te smal. De komende jaren wordt er fors geïnvesteerd in deze belangrijke verbinding voor het wegtransport., waarbij kruisingen zoveel mogelijk ongelijkvloers zullen worden gemaakt.

Zuidelijke ringweg Coevorden

De gemeente Coevorden wil een betere ontsluiting van de twee jongste bedrijventerreinen Leeuwerikenveld II en het Europark. Een zuidelijke ringweg die rechtstreeks op de N34 aansluit moet hiervoor de oplossing zijn. Coevorden wil de weg in fasen aanleggen. Fase I, de ontsluiting van Leeuwerikenveld II, moet gelijktijdig met de opwaardering van de N34 worden aangepakt. Verwacht wordt dat de schop begin 2016 de grond in kan. Fase II, het doortrekken van de ringweg naar het Europark, is vanwege ontbrekende financiering, een plan voor de toekomst. Voorlopig is het Europark nog goed ontsloten via de noordelijke ringweg.

Interreg IVB Europa Dryport provincie Drenthe Gemeente Emmen Gemeente Coevorden