Waterinfrastructuur

Kanaal Coevorden-Almelo

Naast het goederenvervoer over de weg en het spoor willen wij ook een impuls geven aan het goederenvervoer via de binnenvaart en het gebruik van de haven van Coevorden.
Samen met de provincie Overijssel werken wij daarom aan het verbeteren van de infrastructuur en het bevorderen van gebruik van de binnenvaart.

Door Overijssel wordt momenteel gewerkt aan het geschikt maken van de vaarverbinding voor schepen tot 700 ton. In de toekomst zou dat mogelijk zelfs 1.000 ton kunnen worden.

Interreg IVB Europa Dryport provincie Drenthe Gemeente Emmen Gemeente Coevorden