TwinPort Coevorden-Bentheim

Om de positie van de regio Emmen – Coevorden in het Trans-Europese netwerk voor het goederenvervoer te versterken, zijn wij in samenwerking met de Bentheimer Eisenbahn AG constant op zoek naar mogelijkheden om nieuwe lijndiensten te ontwikkelen voor het spoorgoederenvervoer. Om meer massa te creëren, is het van belang om aangesloten te zijn op de goederencorridors in Europa waardoor substantiële goederenvolumes worden vervoerd. Voor de regio Emmen – Coevorden is dit de corridor die loopt van de Randstad (Amsterdam/Rotterdam) via Twente naar Berlijn en Warschau. In het beleid van de Europese Commissie op het gebied van transport (TEN-T) ook wel aangeduid als de North Sea Baltic Corridor.

Om onze verbinding met deze corridor te versterken, zijn eind 2013 plannen ontwikkeld om een railterminal te openen in Bentheim. Deze terminal ligt ten noorden van de stad Bad Bentheim net over de grens bij Hengelo. Het eigendom ligt bij de Bentheimer Eisenbahn, maar de terminal wordt geëxploiteerd door Combi Terminal Twente (CTT) die ook de binnenvaartterminal in Hengelo exploiteert. Sinds 1 september 2014 is de terminal operationeel en wordt er drie keer per week gereden tussen Rotterdam en Bad Bentheim/Coevorden gereden met treinen met een capaciteit van 90 TEU.

Om de ontwikkeling van het spoorgoederenvervoer en de positie van de terminals in Bentheim en Coevorden te versterken is het van belang dat de ontwikkelingen in Coevorden en Bentheim strategisch aan elkaar worden gekoppeld. Onder de noemer TwinPort Coevorden – Bentheim werken we samen met de Bentheimer Eisenbahn en het Landkreis Grafschaft Bentheim aan een strategisch ontwikkelingsplan voor het spoorgoederenvervoer. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar infrastructuur, maar ook naar aspecten op het gebied van governance en interoperabiliteit. Ook worden de mogelijkheden verkend om voor diverse ontwikkelingen cofinanciering te verkrijgen vanuit Europese en nationale programma’s in Nederland en Duitsland. 

Interreg IVB Europa Dryport provincie Drenthe Gemeente Emmen Gemeente Coevorden