Slim wegtransport en distributie

De ligging van onze regio tussen Rotterdam-Amsterdam en Bremen-Hamburg en de aanwezigheid van congestievrije grensoverschrijdende verbindingen maakt dat wij goede kansen zien om de distributiefunctie van onze regio te vergroten. Daarnaast zetten wij in op vergroening van het wegtransport en versterking van de efficiency van het ‘last mile’ transport in onze regio.

Samen met vervoerders en andere logistieke dienstverleners willen wij projecten ontwikkelen die daaraan bijdragen. Om onze ambities te ondersteunen zoeken wij actief naar Europese partners en cofinanciering vanuit nationale en Europese fondsen. Van belang daarbij is ook dat zowel Den Haag als Brussel de status en functie van de E233 als belangrijke logistieke kerncorridor erkennen. 

Interreg IVB Europa Dryport provincie Drenthe Gemeente Emmen Gemeente Coevorden