Railinfrastructuur

Aanpak Knooppunt Herfte

Het spoorknooppunt Herfte, bij Zwolle, wordt drastisch aangepast. Hierdoor kunnen straks beduidend meer goederentreinen van en naar de regio Emmen - Coevorden rijden. Het werk is in het voorjaar van 2014 begonnen en wordt in stappen uitgevoerd. In 2017 is het voor een belangrijk deel klaar. Tot 2021 wordt er de laatste hand aan gelegd

Herfte is (nog) een knelpunt. De personen- en goederentreinen van/naar vier provincies – Overijssel, Friesland, Groningen en Drenthe – moeten er langs. Het rijk en de provincies willen er meer passeercapaciteit creëren. Hiervoor worden onder meer extra sporen en een vrije kruizing aangelegd, zodat de treinen van Zwolle naar Leeuwarden/Groningen en van Zwolle richting Emmen geen hinder van elkaar ondervinden. De verbetering van knooppunt Herfte maakt deel uit van een pakket aan spoormaatregelen in en bij Zwolle. Het rijk en de vier provincies hebben er samen 225 miljoen euro voor uitgetrokken. Door de aanpak van Herfte ontstaat meer capaciteit voor het vervoer van goederen per spoor in de richting van de zeehavens van Amsterdam en Rotterdam.

Spoorboog Coevorden

In 2012 hebben de provincie Drenthe, de gemeente Coevorden en de Bentheimer Eisenbahn AG een intentieverklaring getekend voor realisatie van de Spoorboog Coevorden. Het betreft een directe railverbinding tussen de Euroterminal Emmen – Coevorden – Hardenberg (ETCH) en de spoorlijn Emmen – Zwolle. Door aanleg van de spoorboog hoeven goederentreinen niet meer te rangeren in het centrum van de stad Coevorden, waardoor de concurrentiepositie van het spoorgoederenvervoer sterk zal verbeteren. De plannen zijn inmiddels uitgewerkt en de financiering is rond. Volgens planning moet de spoorboog eind 2016 klaar zijn.

Het project Spoorboog Coevorden maakt onderdeel uit van RSP Coevorden als onderdeel van de totale verbetering van de spoorlijn Emmen – Coevorden. De kosten zijn begroot op circa 20 miljoen euro. 

Interreg IVB Europa Dryport provincie Drenthe Gemeente Emmen Gemeente Coevorden