Lectoraat Logistiek

Sinds 2013 werken we samen met Stenden Hogeschool aan de realisatie van een lectoraat ‘Green Logistics’ in Emmen.
Doel van het lectoraat is het ontwikkelen van een kenniskring waarin samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven leidt tot nieuwe innovatieve logistieke oplossingen en een betere afstemming van vraag en aanbod op het gebied van logistieke opleidingen en logistiek personeel. Geografisch gezien denken we dan aan heel noordoost Nederland.

Verwacht wordt dat het lectoraat in de eerste helft van 2015 van start zal kunnen gaan. Meer informatie vindt u in de Initiates file downloadbrochure ‘Lectoraat Green Logistics – slimme oplossingen voor rendabele en duurzame logistieke activiteiten´.
Om maximale uitwisseling en stapeling van kennis te bewerkstellingen, wordt tevens samengewerkt met de Hogeschool Windesheim in Zwolle, de Fachhochschule Osnabrück en de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast zal het lectoraat worden ondergebracht bij het Opens external link in new windowKDC Noordoost Nederland.

Interreg IVB Europa Dryport provincie Drenthe Gemeente Emmen Gemeente Coevorden