Onderwijs: Logistiek Leren

De ruime onderwijsmogelijkheden op vele niveaus maken de regio Emmen - Coevorden tot hét onderwijscentrum van Drenthe. Zowel op het gebied van HBO als MBO bent u in onze regio aan het juiste adres en is geschikt geschoold personeel beschikbaar voor uw onderneming.

Hoger Onderwijs

Logistiek en Economie
Bij Stenden Hogeschool in Emmen wordt als enige in Noord-Nederland de opleiding Logistiek en Economie (HBO) aangeboden. Deze opleiding besteedt aandacht aan de logistieke processen binnen grote- en middelgrote organisaties en het op efficiënte wijze organiseren van goederen-, geld-, en informatiestromen. Kennis van de logistieke keten van ‘zand tot klant’.
Opens external link in new windowVoor meer informatie zie de opleidingspagina Logistiek & Economie van Stenden Hogeschool

Associate Degree Logistiek
Stenden biedt in samenwerking met het Alfa College als enige in Nederland ook een Associate Degree Logistiek. Het betreft een tweejarige duale opleiding bedoeld voor MBO-4 afgestudeerden en mensen met een aantal jaren werkervaring in de logistieke sector. De focus ligt op het werken aan vraagstukken in productie, warehousing, transport en internationale handel, waarin duurzaamheid, de klant en proceskwaliteit centraal staan.
Opens external link in new windowVoor meer informatie zie de opleidingspagina Associate Degree Logistiek van Stenden Hogeschool

Middelbaar Beroepsonderwijs

Ook op MBO-niveau worden logistieke opleidingen aangeboden door het Alfa College in Hoogeveen. Het gaat dan om voertuigtechniek, transport en logistiek.

Vanuit de samenwerking binnen Opens external link in new windowKARgo! worden de opleidingen van het MBO en het VMBO optimaal op elkaar afgestemd. Het Alfa College werkt daarvoor samen met het Roelof van Echten College en Kreeft Opleidingen.
Door het bedrijfsleven erbij te betrekken, komen vraag en aanbod van toekomstig logistiek personeel beter tot stand. 

 

 

Interreg IVB Europa Dryport provincie Drenthe Gemeente Emmen Gemeente Coevorden