GüterVerkehrsZentrum

Dryport Emmen-Coevorden beschikt over een logistiek overslagcentrum dat zonder overdrijving uniek is in Europa. Het heeft als Nederlandse terminal een Duitse erkenning als GVZ, GuterVerkehrsZentrum. Het ligt deels op Nederlands en deels op Duits grondgebied, zonder dat sprake is van een zichtbare grenslijn.

Dit Duitse predicaat als GVZ wordt door de Duitse overgheid afgegeven voor belangrijke logistieke centra en biedt bijvoorbeeld voordelen bij het verkrijgen van subsidies en het realiseren van verdere uitbreiding. In Coevorden geldt de GVZ status voor zowel het Duitse als het Nederlandse deel van de terminal en voor het aangrenzende grensoverschrijdende bedrijvenpark, het Europark Coevorden-Emlichheim.

Belangrijk voor de doorontwikkeling
GVZ is een officiële aanduiding van de Duitse overheid voor belangrijke logistieke knooppunten. De vermelding wordt opgenomen in het zogenaamde Landesraumordnungsplan, de planologische structuurvisie van de deelstaat. In dit geval Niedersachsen.

Het Europark met de Euroterminal is het achtste GVZ in Niedersachsen en het enige dat grensoverschrijdend is. Samen met logistieke knooppunten als Hannover, Wolfsburg en Jade Weser Port (Wilhelmshafen) maakt het deel uit van een hoogwaardig logistiek netwerk voor goederenstromen over spoor, water en weg.

Interreg IVB Europa Dryport provincie Drenthe Gemeente Emmen Gemeente Coevorden