Onze propositie

De regio Emmen – Coevorden is het grootste logistieke knooppunt van Noord-Nederland. Het is strategisch gelegen tussen de Randstad en het conglomeraat Bremen – Hamburg. De regio herbergt het grootste industriële cluster van Noord-Nederland met toonaangevende vestigingen van wereldspelers als DSM, Teijin en Procter&Gamble. De chemische sector (in het bijzonder kunststoffen), de olie- en gassector en de sector agro en voeding zijn sectoren die ruim vertegenwoordigd zijn. Samen met onze ondernemers brengen wij verduurzaming en vergroening in de praktijk bij de transitie naar een biobased economy. En dan gaat het niet alleen om gebruik van duurzame grondstoffen, maar ook van duurzaam vervoer en een efficiënte logistieke afhandeling van diverse goederenstromen.

Uitstekende faciliteiten en congestievrije infrastructuur

Naast grote verladende bedrijven en een keur aan logistieke dienstverleners heeft de regio de beschikking over een moderne trimodale terminal in Coevorden, de Euroterminal Emmen – Coevorden – Hardenberg. Ook is zij uitstekend ontsloten per weg, water en spoor via grensoverschrijdende en congestievrije verbindingen. Over de weg via de A37-E233, per spoor via een directe spoorverbinding met het Duitse achterland en over water via het kanaal Almelo-Coevorden. Ten slotte is de regio aangesloten bij het Duitse systeem van ‘GüterVerkehrsZentren’ (GVZ).

Ruimte om te ondernemen

In de regio Emmen en Coevorden bieden we ondernemers alle ruimte. Zo hebben we nog voldoende vestigingsmogelijkheden op diverse bedrijventerreinen. Daarnaast bieden we een attractief vestigingsklimaat waarbinnen innovatie en kennisontwikkeling wordt gestimuleerd en voldoende goedgeschoolde en gemotiveerde arbeidskrachten. Wij kennen namelijk een cultuur van aanpakken en doen. Dat geldt niet alleen voor onze inwoners, maar ook voor de dienstverlening die wij u als overheden kunnen bieden. 

 

 

Interreg IVB Europa Dryport provincie Drenthe Gemeente Emmen Gemeente Coevorden