Onze partners

Om de ontwikkeling van Dryport Emmen – Coevorden te stimuleren, werken wij samen met bedrijven, onderwijsinstellingen, belangenorganisaties en medeoverheden in zowel Nederland als Duitsland.

Een belangrijk speerpunt daarbij is het versterken van de samenwerking met de Noord-Duitse en Nederlandse zeehavens zoals de havens van Rotterdam en Amsterdam.   

Grensoverschrijdend samenwerken

Onze ligging aan de Nederland-Duitse grens en de aanwezigheid van een succesvol grensoverschrijdend bedrijvenpark, het Europark in Coevorden, maakt het samenwerken met onze Duitse collega’s vanzelfsprekend. Voorbeelden van partners waarmee wij nauw samenwerken zijn: Bentheimer Eisenbahn AG, Ems-Achse, Kreis Emsland, Kreis Grafschaft Bentheim, Samtgemeinde Emlichheim, Stadt Meppen, Stadt Nordhorn, Stadt Lingen en de Industrie- und Handelskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim.

Ondernemers Emmen en Coevorden denken mee

In 2012 hebben vertegenwoordigers van de Bentheimer Eisenbahn AG, Brinkman Trans Holland, Draka Energy & Infrastructure, Fresenius Kabi, gemeente Coevorden, gemeente Emmen, Graaco, Green Whale Logistics, Lubbers Transport, Nijhof-Wassink, Norit Nederland, P&G Pet Care IAMS en Transpa Emmen een verklaring ondertekend waarin ze aangeven nauw te willen samenwerken aan de ontwikkeling van Dryport Emmen – Coevorden. [Download link verklaring toevoegen]. De partijen zijn verenigd in een logistiek platform als plaats voor kennisuitwisseling en dat dient als adviesorgaan en/of klankbordgroep van de betrokken overheden. Ook de ondernemersverenigingen uit de regio worden daarbij betrokken: Industriële Vereniging Coevorden, Commerciële Club Emmen, Ondernemerskring Emmen, Industriekring Schoonebeek en de Vereniging Parkmanagement Bedrijventerreinen Emmen (VPB).Op 4 oktober 2012 heeft een aantal vervoerders en verladers besloten tot de oprichting van de Business Association Dryport Emmen – Coevorden (BADEC). BADEC heeft zich ten doel gesteld het aanspreekpunt te zijn voor private partijen op het gebied van logistieke activiteiten in de regio Emmen – Coevorden. 

 

 

Interreg IVB Europa Dryport provincie Drenthe Gemeente Emmen Gemeente Coevorden