Vierkant voor Werk

De logistieke ambities vanuit de regio Emmen – Coevorden sluiten naadloos aan bij het banenplan ‘Vierkant voor Werk’ [Download link toevoegen] dat de buurgemeenten van Hoogeveen, Coevorden, Emmen en Hardenberg als ‘stedelijk netwerk’ in juni 2014 hebben gepresenteerd. Doel van het plan is de werkloosheid binnen drie jaar met een derde te laten dalen.

In het banenplan wordt weergegeven dat de kracht van het stedelijk netwerk zit in de industrie, techniek en logistiek. Het plan geeft in dat kader weer: “logistiek is de verbindende factor tussen de industrie onderling en naar de markten. De kracht van industrie, techniek en logistiek gaan wij nog meer benutten voor werk in onze regio”.

Ook wordt in het plan de nadruk gelegd op het belang van scholing en samenwerking over de grens met aangrenzende Duitse steden, gemeenten en regio’s. 

Interreg IVB Europa Dryport provincie Drenthe Gemeente Emmen Gemeente Coevorden