Onze ambitie

De regio Emmen – Coevorden heeft de potentie om zich verder te ontwikkelen tot een internationale logistieke hotspot voor weg- en spoortransport. Bovendien vervult transport een sleutelrol in de transitie naar een duurzame industrie. Ten slotte is het logistieke aanbod van een regio een toenemende mate een cruciale factor voor het vestigingsklimaat.

Vanuit dit besef hebben wij de volgende ambitie geformuleerd:

De regio Emmen-Coevorden stelt zich als ambitie om werkgelegenheid te creëren door het organiseren van een attractief, duurzaam en efficiënt regionaal transport systeem dat is aangesloten op het trans-Europese netwerk van goederenvervoer en bestemmingen biedt die aansluiten bij de vraag vanuit het regionale bedrijfsleven. In 2020 willen we behoren tot de Top-10 Logistieke Regio’s van Nederland en duurzame railverbindingen hebben naar Scandinavië en Oost-Europa. We ontwikkelen daarbij een klimaat en structuur in de regio die kennisuitwisseling optimaal faciliteert en de basis biedt voor innovatie en ondernemerschap binnen de logistieke sector.

Deze ambitie gaan wij realiseren door in te zetten op de volgende speerpunten:

  • Versterken en duurzaam waarborgen van de capaciteit en connectiviteit op de (internationale) infrastructurele verbindingen per weg, water en spoor voor het goederenvervoer. Nieuwe verbindingen op Scandinavië en Oost-Europa hebben daarbij prioriteit.
  • Gerichte acquisitie van goederenstromen en bedrijfsvestigingen.
  • Verbetering aansluiting tussen het (vak)onderwijs en de arbeidsmarkt.
  • De versterking van de logistieke sector verbinden aan de regionaal economische speerpunten: (groene) chemie, food & feed en energie.
  • Versterken van de mate van samenwerking, kennisdeling en innovatie binnen de logistieke sector in de regio met o.a. aandacht voor ketensamenwerking, ICT-oplossingen en toegevoegde waarde (Value Added Logistics).
  • Strategische positionering van Dryport Emmen – Coevorden door gerichte lobby, communicatie en relatieontwikkeling op nationaal en Europees niveau.

 

 

Interreg IVB Europa Dryport provincie Drenthe Gemeente Emmen Gemeente Coevorden